Valkyrja / Valkyrie

  • 10.000 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Raw materials are sterling silver and Viking glass beads.
Fanndís handcrafted all the glass beads with care over an open fire and works hard to make them look like the original glass beads that have been found in archeological excavations in Iceland.
She also handcrafted all the silver work.
Size of the glass bead ca. 2-2,5 cm / length 43 cm (77,5 cm chain)

We all need to show strength in one way or another to overcome the difficulties that come our way in life and fight for the existence of our rights and those of those we care about.

Valkyrie is a symbol of the strength that resides within and the will to stand by oneself and one's own.
Fanndís drew the name and inspiration for the creation of the jewelry line Valkyrie from the fact that the glass beads are made in the image off glass beads that have been found in archaeological excavations in Iceland from the Viking era. There is something so beautiful and rewarding about recreating what was done here earlier and honoring Iceland's history and traditions in this way.
The silversmith is symbolic of the shields and weapons of the valkyries.
As different computers display colors differently, the color of the actual item may vary slightly from the images.

 
Dagur er tákn dögunar, nýrra tíma og nýja sýn á hið gamla. Sýndu frumkvæði og taktu verkum með krafti og bjartsýni. Tímamót eru ekki alltaf endalokin heldur leið til að sjá hið liðna í nýju ljósi og horfa bjartsýnum augum á það sem framundan er.
Dagaz is a symbol of the dawn, a new era and a new vision of the old. Show initiative and take on tasks with power and optimism. Milestone is not the end but means to see the past in a new light and look positively towards what lies ahead.
 
Fé er tákn veraldlegs auðs og er því gott að hafa auga á skynsamlegum tækifærum og huga vel að sínu. Varast ber að vanrækja, fé er auðvelt að tapa og getur einnig orsakað öfund, áhyggjur og streitu.
Feh is a symbol of worldly wealth and there it is good to keep an eye on reasonable opportunities and pay close attention to what is yours. One should avoid neglecting,money is easy to lose and can also cause envy, worry and stress. 


Hráefni eru sterling silfur og víkinga glerperlur.
Fanndís handgerir allar glerperlurnar af alúð yfir opnum eldi og vandar sig við að ná að gera þær sem líkastar upprunalegu glerperlunum sem fundist hafa í fornleifuppgreftri á Íslandi.
Einnig handgerir hún alla silfur vinnuna.
Stærð glerperlu ca. 2-2,5 cm í ummál / Sídd 43 cm (77,5 cm keðja)

Allar þurfum við með einum eða öðrum hætti að sýna styrk til að komast yfir erfiðleikana sem verða á vegi okkar í lífinu og berjast fyrir tilvistar rétti okkar og þeirra sem okkur þykir vænt um.
Valkyrja er tákn um styrkinn sem býr hið innra og viljan til að standa með sér og sínum.
Fanndís dró nafnið og Innblásturinn að sköpun skartgripa línunnar Valkyrja frá þeirri staðreynd að glerperlurnar eru gerðar eftir glerperlum sem fundist hafa við fornleifa uppgröft á Íslandi frá tíð Víkinga. Það er eitthvað svo fallegt og gefandi við það að endurskapa það sem gert var hér áður fyrr og halda í heiðri sögu og hefðum Íslands með þessum hætti.
Silfursmíðin er táknræn fyrir skildi og vopn valkyrjanna.
Þar sem mismunandi tölvur sýna liti á annan hátt getur litur raunverulegs hlutar verið aðeins frábrugðinn myndunum.