Children and wildflowers / Börn og villiblóm

Children and wildflowers / Börn og villiblóm

My children, like many others, often bring wild flowers to their mother after playing outside.
But I did not have any flower vases suitable for small wildflowers, so I decided to create a flower vase that would fit flowers of different sizes.
My children were eager to help me take pictures of the flower vases I created for their flowers.

Börnin mín eins og mörg önnur koma oft færandi hendi með villiblóm handa mömmu sinni eftir að hafa verið úti að leika sér.
En ég átti enga blómavasa sem pössuðu fyrir smágerð villiblóm svo að ég ákvað að búa til blómavasa sem passa blómum í ólíkum stærðum.
Börnin mín voru áköf í að aðstoða mig við myndatökur á blómavösunum sem ég skapaði fyrir blómin þeirra

Link to the flower vase / Linkur á blómavasana

                                      

                     

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.