Fanndís glass artisan

Gler aðferð frá 5 öld notuð í eyrnlokka gerð / Glass method from the 5 century used to make earrings

Aðferðin sem ég nota til að handgera alla mína pinna eyrnalokka kallast millefiori og hefur verið til síðan á um 5 öld miðað við upplýsingar sem fundist hafa við fornleifa uppgröft til þessa.
Millefiori er einnig kallað þúsund blóm og notast er við mörg litalög af gleri og hvert lag formað  yfir opnum eldinum til að mynda munstur í lita lögunum.
Þessa aðferð lærði ég á meðan ég lærði glerblástur.
Hvert eyrnalokka par er einstakt og eitt sinnar tegundar.
Fanndís Huld Valdimarsdóttir

Hér til að fara á vefverslun

The method I use to make all my stud earrings is called millefiori and has been around since the 5 centuries based on information found in archaeological excavations.
Millefiori is also called a thousand flowers and are made by many layers of glass and each layer is formed over open fire to form a pattern in the colored layers.
I learned this method while studying glassblowing.
Each earring pair is one of a kind.
Fanndís Huld Valdimarsdóttir

Here to go to the online store

Fanndís Artisan   Fanndís Artisan   Fanndís ArtisanFanndís glass artisan   Fanndís glass artisan   MillefioriUnique stud earrings     Unique stud earringsUnique stud earrings     

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.