Hvar eru Gallery Flói og Fanndís til húsa? / Where are Gallery Flói and Fanndís located?

Hvar eru Gallery Flói og Fanndís til húsa? / Where are Gallery Flói and Fanndís located?

Öll erum við mis mikil tæknitröll og verður nú að segjast eins og er að ég er færari á forntæknina sjálf en þá tækni sem fylgir tölvum og raftækjabúnaði almennt.
Það vefst misjafnlega mikið fyrir fólki hvar Gallery Flói og Fanndís eru staðsett.

Ákvað þar af leiðandi að útskýra það nánar fyrir fólki.

Gallery Flói og Fanndís eru til húsa í Þingborg 1, 803 Selfoss eða nánar tiltekið í Flóahreppi í 8 minútna keyrslu frá Selfossi. Húsið er öllu jafna kallað Gamla Þingborg þar sem að nýtt hverfi var byggt á afleggjara við hliðina á Þingborg sem einnig hlaut nafnið Þingborg en þar eru meðal annars leikskólinn, sveita skrifstofan og félagsheimili.
Sá afleggjari hefur ekkert með upprunalegu Þingborg að gera sem hlaut samt í kjölfarið viðurnefnið Gamla Þingborg til að skilgreina frá nýju húsunum.

Gamla Þingborg þar sem Gallery Flói og Fanndís eru staðsett er gamalt fallegt hvítt hús alveg ofan í þjóðvegi nr.1

Gamla Þingborg hefur haft æði mörg hlutverk í gegnum tíðina en þetta var á sínum tíma heimavistarskóli fyrir ungmennin á svæðinu, félagsheimili þar sem böll voru haldin hér áður fyrr og var samningurinn um stofnun mjólkurbú Flóamanna undirritaður í húsinu á sínum tíma að mér skilst.

Hér meðfylgjandi eru myndir af staðsetningu hússins á korti ásamt myndum af húsinu þegar keyrt er að því bæði frá Selfossi og frá Hellu megin að auki.

Hér er hægt að ýta á til að fara inn á kort hjá google
Hér er hægt að ýta á til að fara inn á kort hjá ja.is

Gamla Þingborg séð keyrandi frá Selfossi og sést vel hve nálægt Þjóðvegi nr.1 húsið er staðsett.

 

Gamla Þingborg séð keyrandi frá Hellu og sést vel hve nálægt Þjóðvegi nr.1 húsið er staðsett.

 

hér eru myndir af vegakortum 

 

We are all differently adapted to modern technology and I can honestly say that I am better at ancient technology rather than the technology that comes with computers and electronic equipment in general.
It seams that not every one is clear on where Gallery Flói and Fanndís are located so I decided to explain it further to people.

Gallery Flói and Fanndís are located in Þingborg 1, 803 Selfoss or more precisely in Flóahreppur it is a  8 minutes drive from Selfoss in the direction of Hella. The house is usually called Old Þingborg as a new street was built on a road next to Þingborg which was also named Þingborg but on that street there is among other things a kindergarten and Flóahrepps office.
The street has nothing to do with the original Þingborg, which was subsequently nicknamed Old Þingborg to define the house from the new buildings and street.
Old Þingborg where Gallery Flói and Fanndís are located is an old beautiful white house right by route no.1

Old Þingborg has had many roles over the years, it was once a boarding school for the young people in the area and country balls were held in the house.

Attached are photos of the location of the house on a map as well as photos of the house when driving to it both from Selfoss and from Hella side in addition.

Here you can click to go to a map with google
Here you can click to enter a map at ja.is.

Gamla Þingborg seen driving from Selfoss and it is clear how close to route no.1 the house is located.

 

Gamla Þingborg seen driving from Hella and it is clear how close to route no.1 the house is located.

 

Here are street maps of the location

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.